چهارشنبه ، 01 اسفند 1397
کمينه   
كنيسه يهوديان شهر سنندج

تاریخ ساخت بنا متعلق به اوایل دوره قاجاریه و تقریبا در اوان شکل گیری بافت شهری سنندج میباشدو در محدوده  بلوار نمکی و خ انقلاب در محله اقلیت نشین وقت اغه زمان قرار دارد

پس از گذشتن از کوچه های باریک و پر پیچ و خم م اغه زمان به بنایی ساده و بدون تزیینات خاص از نمای بیرونی می رسیم که تشخیص کاربری ان با توجه به مقتضیات زمان ساخت بنا و دلایل امنیتی اقلیت های  مشکل وانمود می کند پس از عبور از سر درب ساده بنای مذکور وارد حیاط مستطیل شکل با کف فرش موزاییکی  می شویم که طاق نما های زیبای دیوارهای  اطراف ان  حوض و چند عدد درخت بزرگ داخل ان جلوه و  تقدس خاصی به بنا بخشیده است پس از عبور از حیاط وارد قسمت اصلی بنا و به عبارتی تنها فضای اعیانی ان می شویم که شبستانی با  16 ستون چوبی با حداکثر ارتفاع 3 متر و  سقف مسطح چوبی می باشد  که به دلایل مختلف عقیدتی و اداب نیایش  مذهبی  بوسیله یک  درب پنجره چوبی داخلی به دو قسمت تقسیم شده است  از عناصر جالب توجه داخلی می توان به نوع ردیف طاقچه های نواری دیوار شبستان اشاره کرد که با نمایی از قوس جناغی تند جلوه گر فضای داخلی میشود

 از تزیینات بنا میتوان به نوع سرستونهای چوبی و تابلو های تعبیه شده در قاب گچ بری های داخلی شبستان اشاره کرد که نوع خط تابلو ها عبری و در جایی جای دیوار ها و اطراف محراب جلوه پردازی می کند و نوع سر ستونها معمول و بومی محل می باشد و مشابه بسیاری از سر ستو نهای مساجد منطقه می باشد

از خصو صیات بارز بنا  دوقسمته بودن محراب ان می باشد که طبق بررسی های به عمل امده  قسمت جلو به قرار دادن جا نمازها و کتابهای مقدس و قسمت پشتی ان به محل دعا کردن و نیایش اختصاص یافته است