سه شنبه ، 06 مهر 1395
کمينه   
مسجد تورجان


تورجان يكي از روستاهاي شهرستان سقز است و بعنوان مركز دهستان تورجان محسوب ميگردد. در 20كيلومتري غرب راه سقز به بوكان قرار گرفته است. مسجد قديمي در داخل روستاي تورجان قرار دارد كه از نظر معماري بومي منطقه داراي اهميت است. اين بنا در زمره مساجد سبك بومي منطقه كردستان است. بنا داراي يك شبستان اصلي با شش ستون در دو رديف سه تايي است. بخشي بعنوان پيش فضا در ضلع غربي شبستان دارد، ايواني ستوندار روي به سمت جنوب و در بخش ضلع جنوبي شبستان با سه ستون چوبي تعبيه شده است. مسجد بر روي يك سكوي (صفه) سنگ‌چين شده ساخته شده است. در مقابل ايوان جنوبي بقاياي حوض آبي قرار دارد كه تماماً از سنگ تراشيده شده است. عمده مصالح اين مسجد سنگ و خشت و آجر در ديوارها، تيرهاي چوبي در سقف استفاده شده است. در ورودي اصلي و قديمي مسجد با دخل و تصرف‌هاي كنوني در بنا مسدود گرديده است كه همين امر موجب گرديده مدخل ورودي ديگر در ضلع غربي ايجاد شود كه در بالاي آن سنگ نبشته اي وجود دارد كه زمان ساخت مسجد را به تاريخ 1258 هجري باز مي‌گرداند. بايد به اين نكته اشاره كرد كه وضعيت معماري مسجد و سابقه تاريخي و فرهنگي روستاي تورجان از اهميت خاصي برخوردار است. همانطوريكه اشاره شد بر روي كتيبه سنگي مسجد تورجان علاوه بر تاريخ ساخت و مرمت مسجد ابياتي حك گرديده كه فقط به بيت آخر اشاره مي‌شود:

                        براي تاريخش خرد گفت                 جزاي مسجد خاتون از حق

                                                            (الحجار علي‌رضا سال 1258 هجري)

 

کمينه   
مسجد تورجان
جستجو برچسب