دوشنبه ، 01 بهمن 1397
تاریخ: 1397/09/14 نظرات: 0 نظر نمایش: 23 مرتبه تعداد امتیاز: 0   (Article Rating)
سومین دوره توانمند سازی تشکل های مردم نهاد شمال غرب کشور در کردستان برگزار خواهد شد

سومین دوره توانمند سازی تشکل های مردم نهاد شمال غرب کشور در کردستان برگزار خواهد شد

جلسه برنامه ریزی برای برگزاری  سومینگردهمایی انجمن های مردم نهاد غرب کشور در راستای توسعه در بخش های میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری در استان کردستان با حضور معاون توسعه مدیریت، معاون گردشگری و معاون صنایع دستی استان برگزار شد.

جلسه برنامه ریزی برای برگزاری سومین گردهمایی انجمن های مردم نهاد غرب کشور در راستای توسعه در بخش های میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری در استان کردستان با حضور معاون توسعه مدیریت، معاون گردشگری و معاون صنایع دستی استان برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان کردستان؛ جلسه برگزاری سومین گردهمایی انجمن های مردم نهاد غرب کشور در کردستان با حضور اسماعیل مریوانی معاون توسعه مدیریت استان، حمید اسکندری معاون گردشگری استان، اسعد ساعدپناه معاون صنایع دستی استان و جمعی از تشکل های مردم نهاد برگزار شد.

اسماعیل مریوانی معاون توسعه مدیریت اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان گفت: خلاقیت مسئله حائز اهمیتی است که در برپایی این گردهمایی ها باید دخیل باشد و ظرفیت ها و پتانسیل های استان کردستان به خوبی به شرکت کننده گان در این دوره ارائه و معرفی گردد.

اسعد ساعدپناه معاون صنایع دستی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان گفت: از دغدغه های مهم استان در حوزه صنایع دستی بحث صادارت و فروش است که با برگزاری دوره های بازاریابی فروش این محصولات با کمک تشکل های مردم نهاد می توان در حل این مسئله کوشید.

وی افزود: بیشتر رشته های صنایع دستی ریشه در فرهنگ، هنر و پیشینه تاریخی ما دارد که در معرض فراموشی است و باید دعوت کنیم از تشکل های مردم نهاد که در بازار فروش و صادارات این محصولات همکاری داشته باشند.

وی گفت: یکی از مشکلات بارز در زمینه بازار فروش اینترنتی، اعتماد سازی است که باید با آموزش و برگزاری دوره هایی این اعتماد را در مردم ایجاد کنیم و این فرهنگ را رواج دهیم.

حمید اسکندری معاون گردشگری اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان گفت: تورلیدرها و انجمن های گردشگری باید ذهنیت درستی را در گردشگر ایجاد کنند چون گردشگر تمام وقت با تورلیدر برخورد دارد و یک راهنمای خوب می تواند ذهنیت او را تشکیل دهد.

وی افزود: ورود گردشگر مهم نیست، مهم حفظ آن است که با یک ذهنیت خوب از اینجا برود و باز هم انگیزه ایی دوباره برای آمدن داشته باشد.

وی گفت: بازدید گردشگران از کارگاه های صنایع دستی و فروش آن و همچنین بازدید از ابنیه های تاریخی و معرفی آن به گردشگر می تواند تاثیر مثبتی در حوزه گردشگری استان داشته باشد.

اسکندری افزود: با کمک و همکاری تشکل های مردم نهاد و آموزش های درست و لازم در زمینه گردشگری میتوان تاثیرات مثبتی را در سه حوزه میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری ایجاد کرد.

 

 
تصاویر مرتبط
  • سومین دوره توانمند سازی تشکل های مردم نهاد شمال غرب کشور در کردستان برگزار خواهد شد