دوشنبه ، 01 بهمن 1397
کمينه   
فرایندهای کاری معاونت صنایع دستی استان کردستان
 عنوانصاحب امتیازگروهتاریخ تغییرحجم 
فرایند درخواست مجوز،تعمیر و مرمت و تغیر کاربریمدیر سایت کردستان 1395/04/2830.83 KBدانلود
فرایند ثبت در فهرست آثار ملیمدیر سایت کردستان 1394/01/24117.04 KBدانلود
فرایند مراحل اداری پاسخگویی به استعلامات مدیر سایت کردستان 1395/04/2830.57 KBدانلود
فرایند کارشناسی اشیا مکشوفه مدیر سایت کردستان 1395/04/28117.04 KBدانلود
فرایند کارشناسی اشیا مکشوفه مدیر سایت کردستان 1395/04/2827.22 KBدانلود
فرایند تفاهم نامه مدیر سایت کردستان 1394/01/2480.51 KBدانلود
فرآیند بررسی های مردم نگاری و پژوهش مردم شناسیمدیر سایت کردستان 1394/01/2440.05 KBدانلود
فرآیند بررسی ، شناسایی و حفاظت از آثار ارزشمند منقول و غیر منقول فرهنگی تاریخیمدیر سایت کردستان 1394/01/24117.04 KBدانلود
فرآیند تهیه و اجرای طرح های مطالعاتی لازم به منظور تعمیر و احیای آثار ، بناها و مجموعه های با ارزش فرهنگی – تاریخیمدیر سایت کردستان 1394/01/24117.04 KBدانلود
فرایند تسهیلات مرمتی مدیر سایت کردستان 1395/04/2831.83 KBدانلود
فرایند اخطار ها مدیر سایت کردستان 1395/04/2828.28 KBدانلود