چهارشنبه ، 01 اسفند 1397
کمينه   
 

 

معاونت صنایع دستی کردستان

 دوره آموزش «استاندارد کارگاه و مواد» را به صورت رایگان برگزار می­کند

صنعتگران و هنرمندان علاقه مند می­توانند جهت شرکت در دوره  سه شنبه 17/12/95 ساعت 8 صبح با همراه  داشتن یک قطعه عکس و فتوکپی کارت ملی به دانشگاه علمی کاربردی صنایع دستی واقع درانتهای خیابان فلسطین(ژاندارمری) مراجعه فرمایید.

توجه: ظرفیت کلاس محدود می­باشد.