اداره کل میراث فرهنگی،گردشگری و صنایع دستی استان کردستان

تاریخ: 27 اردیبهشت 1398

کارگاههای صنایع دستی نقش مهمی در ایجاد اشتغال پایدار دارند.

کارگاههای صنایع دستی نقش مهمی در ایجاد اشتغال پایدار دارند.

 

محمد ابراهیم زارعی فرماندار شهرستان سنندج با همراهی کوروش قادری رئیس اداره میراث فرهنگی، صنایع دستی وگردشگری این شهرستان از کارگاههای صنایع دستی بازدید کرد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان کردستان:در این بازدید محمد ابراهیم زارعی فرماندار سنندج با حضور در کارگاههای صنایع دستی شهرستان سنندج ضمن دیدار با صنعتگران و هنرمندان از چگونگی فعالیت و وضعیت این کارگاهها آگاهی پیدا کرد.

وی ضمن تشکر و قدردانی از اقدامات صورت گرفته شده در بخش صنایع دستی شهرستان، گفت: کارگاههای صنایع دستی میتوانند نقش مهم و اساسی در ایجاد اشتغال پایدار ایفا کنند و زمینه  این اشتغالزائی می تواند با کمترین سرمایه  فراهم گردد.

در ادامه کوروش قادری رئیس اداره میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری شهرستان سنندج ضمن تشکر از حمایتهای همه جانبه دکتر زارعی، به اقدامات صورت گرفته در بخش صنایع دستی اشاره نمود و  گزارشی از شیوه فعالیت صنعتگران و مشکلات موجود در این حوزه ارائه داد.

روتیتر