اداره کل میراث فرهنگی،گردشگری و صنایع دستی استان کردستان

تاریخ: 08 خرداد 1398

برای توسعه گردشگری، مشارکت کردستان با استانهای شمالغرب کشور ضروری است.

برای توسعه گردشگری، مشارکت کردستان با استانهای شمالغرب کشور ضروری است.

 

در ادامه سفر مشاوران آژانس همکاریهای بین المللی ژاپن (جایکا) به استان کردستان، جلسه بررسی شیوه تدوین استراتژی های توسعه گردشگری شمالغرب کشور در محل معاونت عمرانی استانداری کردستان برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان کردستان:  روز شنبه ۴خرداد ماه ۹8 با حضور شهرام ملکی معاون امور عمرانی استانداری، سید محسن علوی مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، حمید اسکندری معاون گردشگری استان، مشاوران آژانس همکاریهای بین المللی کشورژاپن(جایکا) و حسن گرامی مسئول اجرایی برنامه های آنها، جلسه ای با هدف بررسی شیوه تدوین استراتژی های توسعه گردشگری شمالغرب کشور برگزار شد.

دراین جلسه علوی ضمن ارائه گزارشی ازپتانسیلها وتوانمندیهای استان درزمینه گردشگری گفت: برای توسعه صنعت گردشگری درکردستان مشارکت با استانهای شمالغرب کشور امری ضروری است.

وی با اشاره به آمادگی کامل بخشهای مختلف گردشگری استان جهت همکاری با مشاوران جایکا افزود: برای تسریع درروند تدوین برنامه استراتژی توسعه گردشگری درشمالغرب، هیأتی متخصص، متشکل ازکارشناسان اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری مشاوران را درتمامی مراحل این پروژه همراهی می کنند.

شایان ذکر است دراین جلسه توانمندیها وپتانسیلهای بخشهای مختلف استان درقالب فایل پاورپوینت به مشاوران ارائه گردید و در پایان جلسه این هیأت با همراهی اسکندری وکارشناسان گردشگری استان از چند اثر تاریخی ازجمله: خانه کُرد، عمارت تاریخی خسروآباد، موزه سنندج، روستای نوره وباغ آیت الله مردوخ و..بازدید کردند.

روتیتر